Tây Mỗ, Hà Nội
Trạng thái Đang mở bán
Diện tích căn hộ: 85 m2
Mật độ xây dựng: 30%
Thể loại: Căn hộ
Liên hệ
Số 1152 đường Láng, Hà Nội
Trạng thái Sắp mở bán
Diện tích căn hộ: 80 m2
Mật độ xây dựng: 90%
Thể loại: Căn hộ
Liên hệ
Ciputra Tây Hồ, Hà Nội
Trạng thái Đang mở bán
Diện tích căn hộ: 90 m2
Mật độ xây dựng: 90%
Thể loại: Căn hộ
Liên hệ
Mỹ Đình, Hà Nội
Trạng thái Sắp mở bán
Diện tích căn hộ: 87 m2
Mật độ xây dựng: 50%
Thể loại: Căn hộ
Liên hệ
Tố Hữu, Hà Đông
Trạng thái Đang mở bán
Diện tích căn hộ: 80 m2
Mật độ xây dựng: 90%
Thể loại: Căn hộ
Liên hệ
Hoàng Mai, Hà Nội
Trạng thái Đang mở bán
Diện tích căn hộ: 80 m2
Mật độ xây dựng: 100%
Thể loại: Căn hộ
Liên hệ