Hòa Bình
Trạng thái Đang mở bán
Diện tích căn hộ: 100 m2
Mật độ xây dựng: 100%
Thể loại: Biệt thự
Liên hệ
Thanh Xuân, Hà Nội
Trạng thái Đang mở bán
Diện tích căn hộ: 100 m2
Mật độ xây dựng: 100%
Thể loại: Biệt thự
Liên hệ
Hà Đông, Hà Nội
Trạng thái Đang mở bán
Diện tích căn hộ: 130 m2
Mật độ xây dựng: 100%
Thể loại: Biệt thự
Liên hệ
Thanh Xuân, Hà Nội
Trạng thái Đang mở bán
Diện tích căn hộ: 100 m2
Mật độ xây dựng: 100
Thể loại: Biệt thự
Liên hệ